cafeneaua civică / civic cafe

RO
– – –

Cafeneaua Civică
17 septembrie 2016 / 16:00 – 19:30
locație: Cafeneaua Guguță / Grădina Publică Ștefan cel Mare (str. Maria Cebotari 20)

În cadrul acestui eveniment vă invităm la redeschiderea simbolică a fostei Cafenele ”Guguță” din Grădina Publică Ștefan cel Mare, însoțită de o serie de activități culturale.

16:00 – 18:00
Tîrgul inițiativelor culturale / civice / urbane / eco

Asociația Oberliht și Art-clusterul DOM vă invită la un tîrg al inițiativelor și organizațiilor civice, culturale, urbane și ecologice din Republica Moldova, în cadrul căruia veți putea vizualiza materialele lor promoționale și veți afla mai multe despre proiectele acestora.
Cei care doresc să participe la eveniment, accesați linkul apelului.

17:00 – 18:00
Atelier de confecționare a colajelor la tema orașului

DOM art-cluster vă invităm să creați un colaj unic în cadrul uni atelier de lucru cu subiectul “Chișinău. Cum îl văd eu.”
Materialele necesare sunt oferite de organizatori.
Cererea de participare poate fi completată accesînd acest link.

18:00 – 19:30
The Empire Strikes Back? – prezentare de Georg SCHOLLHAMMER [AT]

O academie mobilă va explora peisajul urban post-sovietic (în Chisinău, Kiev, Minsk, Moscow, Tbilisi și Yerevan).

În afara faptului că așa numitele țări post-sovietice își confruntă patrimoniul sovietic comun cu structurile sale coloniale și geografice, și începuturile emanicipatoare, nu există o reconciliere în regiune.

În centrul proiectului “The Empire Strikes Back?” este abordată, prin urmare, o temă care încă mai unește și în același timp divizează orașele și memoriile în regiune: și anume, manipularea moștenirii arhitecturale a Uniunii Sovietice și tratarea (sub-)culturilor urbane democratice edificatoare și a grupurilor sociale interesate de-a lungul ultimelor trei decenii. “The Empire Strikes Back?” ia forma unei academii de călătorie, în timp ce un grup social international de persoane interesate (stakeholders) și experți vor deschide oportunități pentru un viitor pașnic, cooperativ și democratic, și vor contribui la dezvoltarea unor proiecte concrete de parteneriat.

Acesta este un proiect realizat de Goethe-Institut, Asociația Schwarzes Quadrat și transit.ro. Mai multe informații despre proiect aflați la acest link.

Discuții urbane: Mobilitatea și accesul la cultură în mediul urban – discuție moderată de Vladimir US [MD]
participanți: Oleksandr BURLAKA [UA], Olga KAZAKOVA [RU], Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD], Ovidiu ȚICHINDELEANU [RO/MD]

EN
– – –

Civic Café
17 Septembre 2016 / 16:00 – 19:30
location: Guguta Café / Stefan cel Mare Public Park (20, Maria Cebotari str.)

În the frame of this event we kindly invite you to the symbolical reopening of the former „Guguta” Cafe placed in Stefan cel Mare Public Park.

16:00 – 18:00
Culture / civic / urban initiatives fair

Oberliht Association and și DOM art-cluster invites you to the public fair of civic / culture / artistic initiatives and organizations from Republic of Moldova, where you can visualize thier promotional materials and know more about them.
Those who are interested to take part, click on this open call.

17:00 – 18:00
Workshop on making collages about the city

DOM art-cluster invites you to relax and create a unique collage in the frame of the workshop “Chisinau. How I see it.” at the Civic Cafe Guguta. All materials and tools will be provided by the organizers.
To take part in the workshop, please submmit the request link.

18:00 – 19:30
The Empire Strikes Back? – presentation by Georg SCHOLLHAMMER [AT]

A traveling academy will explore the post-Soviet cityscape
(in Chisinău, Kiev, Minsk, Moscow, Tbilisi and Yerevan)

Unless the countries of the so called post-soviet area confront their common Soviet heritage with its colonial and geographic structures and emancipatory beginnings, there can be no reconciliation in the region. At the heart of the project “The Empire Strikes Back ?” is therefore a theme that still both unites and divides cities and memories in the region: namely, the handling of the architectural legacy of the Soviet Union and the treatment of the enlightened democratic urban (sub-) cultures and civil society stakeholders over the last three decades.
“The Empire Strikes Back ?” is taking the form of a traveling academy, while a group of international civil-society stakeholders and experts will open up opportunities for a peaceful, cooperative and democratic future and contribute to the development of concrete partnership projects.

A project by Goethe-Institut, Schwarzes Quadrat Association and tranzit.at
Fore more information about the project, click on this link.

Urban talks: Mobility and access to culture in the city – a discussion moderated by Vladimir US [MD]
participants: Oleksandr BURLAKA [UA], Olga KAZAKOVA [RU], Vitalie SPRINCEANA [MD], Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]