Buncher

Buncher un spațiu cultural alternativ de educație și galerie studențească de artă în incinta Facultății de Arte Plastice, AMTAP, inaugurat în 2015, în cadrul proiectului Alternative KunsTraeume, lansat și finanțat de Institutul Goethe din România, În parteneriat cu Centrului pentru Artă Contemporană [ksa:k], Centerul Cultural German AKZENTE/Goethe Zentrum din Chișinău și Asociația Oberliht.

Buncher – альтернативное культурное пространство для образования и студенческой художественной галереи на факультете изящных искусств AMTAP, открытое в 2015 году в рамках проекта Alternativ KunsTraeume, запущенного и финансируемого Институтом Гёте в Румынии в партнерстве с Центром современного искусства. [ksa:k], Немецкий культурный центр AKZENTE/Goethe Zentrum в Кишиневе и Ассоциация Oberliht.

Muha-Voinuha. O poezie în desene – un proiect mistificare de Dmitry Dulfan [UA], curatorat de Lilia Dragneva [MD]

17:00 – 20:00 vineri, 3 iunie 2022
17:00 – 20:00 sâmbătă, 4 iunie 2022
17:00 – 20:00 duminică, 5 iunie 2022

Proiectul este o mistificare de lucrări găsite în ruinele unei clădiri de pe teritoriul Ucrainei ocupat de Rusia.
Autor – Dmitry Dulfan[UA].

Муха-Войнуха. Поэма в рисунках – проект-мистификация Дмитрия Дульфана [UA], куратор Лилия Драгнева [MD]

17:00 – 20:00 пятница, 3 июня 2022
17:00 – 20:00 суббота, 4 июня 2022
17:00 – 20:00 воскресенье, 5 июня 2022

Проект – мистификация работ найденных в развалинах здания на территории Украины, оккупированной Россией.
Автор – Дмитрий Дульфан [UA].