Apartamentul Deschis

Apartamentul Deschis este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul vizual Ștefan Rusu pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public. Structura deschisă a Apartamentului sugerează ideea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar.

Apartamentul Deschis se află în scuarul #B68, iar programul său poate fi accesat la acest link: https://bucuresti68.wordpress.com/  

Открытая квартира — это функциональная копия социалистической квартиры, разработанная визуальным художником Штефаном Русу, чтобы представить идентичность проекта CHIOŞC. Отправной точкой при разработке дизайна послужило стремление публично выставить личное пространство квартиры, ограниченное нормами социалистического общества. Феномен социальных блоков характерен для посткоммунистических стран Восточной Европы и до сих пор доминирует в городском ландшафте и определяет идентичность публичного пространства. Открытая структура квартиры предполагает идею модуля, извлеченного из многоквартирного дома с основными элементами, характерными для обществ переходного периода: главный фасад с балконом, завернутым в теплоизоляцию, гостиная, кухня и ванная комната.

Открытая квартира находится на площади #B68, а ее программу можно посмотреть по этой ссылке: https://bucuresti68.wordpress.com/

Masa Critică (ediție specială) – o plimbare pe biciclete cu Alianța Biciclete Chișinău (ABC)

18:00 – 19:30 vineri, 3 iunie 2022

Ce este masa critică?
O masă critică nu este o organizație. Acesta este o acțiune neorganizată, aceasta este mișcarea bicicliștilor pe străzi, o plimbare lunară în cinstea culturii ciclismului și restabilirea drepturilor bicicliștilor pe străzi. Este o idee și un eveniment. Liber. Nu este o cursă. La Chișinău, Masa Critică are loc în fiecare ultima vineri a lunii.

Masa Critică after party: Quiz cu compot și plăcinte cu Alianța Biciclete Chișinău (ABC)

20:00 – 22:00 vineri, 3 iunie 2022

Alianța Biciclete Chișinău (ABC),al cărui scop este să unească sub un singur acoperiș bicicliști, inițiative, activiști și organizații care reprezintă o infrastructură de ciclism de înaltă calitate, convenabilă, sigură și eficientă în Chișinău.

GRĂDINĂ URBANĂ: Helianthus de Ghenadie Popescu [MD]

toată ziua, vineri, 3 iunie 2022
toată ziua, sâmbătă, 4 iunie 2022
toată ziua, duminică, 5 iunie 2022

De mulți ani, Ghenadie Popescu plantează culturi în grădina de pe B68 din Chișinău, pe un teren neobișnuit în mijlocul unei parcări improvizate din fața Direcției Municipale de Cultură, aducând în mediul urbanizat imaginea rurală. Lume cu care se identifică majoritatea locuitorilor Republicii Moldova.

Ghenadie Popescu [MD], artist vizual din Republica Moldova cu pasiune pentru călătorii. În lucrările sale, el vorbește despre o societate în care o persoană a uitat de sine și s-a dedicat complet muncii, dar această muncă nu îi asigură bunăstarea socială, o persoană rămâne săracă nu numai material, ci și spiritual. Ghenadie folosește simbolurile cunoscute ale poporului român – mămăliga, tricolorul, chiar jugul – lăsând mult loc de interpretare; dar și lucruri care au devenit simbolice în societatea moldovenească, precum celebrele genți pătrate.

Это сегодня день такой petrecere de închidere a programului Spațiilor Cultural-Alternative la Apartamentul Deschis de colectivul PODVAL [MD].

Băieții și fetele cu gusturi fine din PODVAL te așteaptă cu niște electronică numai bună de încins asfaltul sub tălpi.
Deschide-ți inima și lasă-te cuprins/ă de spiritul PODVALULUI duminică, 5 iunie, de la 18:00 la 22:00. Intrarea liberă ca pasărea cerului.

DJ line-up:
18:00-19:00 Octor & Iarvick [MD]
19:00-20:00 Lerica & DetectiveN [MD]
20:00-21:00 Ceai de lalele & dhny [MD]
21:00-22:00 PHROOMEY & Sierra93 [MD]

PODVAL este un colectiv artistic, care organizează petreceri cu asortiment exxxtra thick, de muzică electronică, în locuri obscure, cu oameni frumoși, cu oameni buni.

Критическая Масса (Всемирный день велосипеда) – велопрогулка с Велосипедным Альянсом Кишнева (ABC)
18:00 – 19:30 пятница, 3 июня 2022

Что такое Критическая Масса?
Критическая масса – это не организация. Это неорганизованная случайность, это движение велосипедистов на улицах, ежемесячная прогулка в честь велокультуры и восстановления прав велосипедистов на улицах. Это идея и событие. Бесплатное. Не является гонкой. В Кишиневе Критическая Масса проходит каждую последнюю пятницу месяца.

Критическая Масса after party: Quiz с компотом и плациндами с Велосипедным Альянсом Кишнева (ABC)
20:00 – 22:00 пятница, 3 июня 2022

ABC [MD] – Велосипедный Альянс Кишнева, цель которого объединить под одной крышей велосипедистов, инициативы, активистов и организации, выступающие за качественную, удобную, безопасную и эффективную велосипедную инфраструктуру в Кишиневе.

ГОРОДСКОЙ ОГОРОД: Подсолнухи от Геннадия Попеску [MD]
целый день, пятница, 3 июня 2022
целый день, суббота, 4 июня 2022
целый день, воскресенье, 5 июня 2022

На протяжении многих лет Геннадий Попеску сажает сельскохозяйственные культуры на площади B68 в Кишиневе, на необычном участке земли посреди импровизированной парковки перед Муниципальным Управлением Культуры, привнося в урбанизированную среду образ сельского мира, с которым идентифицирует себя большая часть жителей Республики Молдова.

Геннадий Попеску [MD],  визуальный художник из Республики Молдова, увлеченный путешествиями. В своих произведениях он рассказывает об обществе, в котором человек забыл о себе и полностью посвятил себя работе, однако эта работа не обеспечивает его социального благополучия, человек остается бедным не только материально, но и духовно. Геннадий использует известные символы румынского народа – поленту, триколор, даже ярмо – оставляя много места для интерпретаций; но также и вещи, которые стали символическими в молдавском обществе, например, знаменитые квадратные сумки.

Это сегодня день такой – заключительная вечеринка, организованная коллективом PODVAL [MD]
18:00 – 22:00 воскресенье, 5 июня 2022

“Это сегодня день такой” –  финальная вечеринка в Открытой Квартире.
Парни и девушки с тонким вкусом ждут вас на электронику, которая согреет асфальт под вашими ногами.
Откройте свое сердце и проникнитесь духом PODVALа в воскресенье, 5 июня, с 18:00 до 22:00. Вход свободный, как у райской птицы.

DJ line-up:
18:00-19:00 Octor & Iarvick [MD]
19:00-20:00 Lerica & DetectiveN [MD]
20:00-21:00 Ceai de lalele & dhny [MD]
21:00-22:00 PHROOMEY & Sierra93 [MD]

PODVAL – это творческий коллектив, который организует вечеринки с экстра густым ассортиментом электронной музыки, в малоизвестных местах, с красивыми людьми, с хорошими людьми.