conferința / conference

RO
– – –

Orașul ca un bun comun – conferință internațională
13 – 15 septembrie

Scurtă descriere:
Unul dintre felurile de a vorbi despre bunurile comune în oras menționează bunurile materiale și nemateriale precum aerul, apa, cunoașterea, internetul, informația.
Un alt fel menționează mediul general în care acestea există – orașul, viața urbană, comunitățile urbane, spațiile publice.
Aceste abordări nu sunt opuse ci complementare.
Atunci cînd vorbim despre Oraș ca un bun comun, avem în vedere nu doar protecția unor elemente specifice ale vieții urbane, ci s-o protejăm pe aceasta ca atare, în toată complexitatea ei – diversă, bogată, contradictorie. În contrast cu abordările economice care pun accent pe aspectul de ”profit” al orașului, perspectiva orașului ca un bun comun pune în valoare diversele feluri ”neprofitabile” de a trăi orașul: arta, reflexția, activismul, viața comunităților etc.
Conferința își propune să prezinte reflecții și practici ce răspund la întrebări precum: cum are loc ”privatizarea bunurilor comune” în oraș și care e răspunsul comunităților? Cum putem evienția și promova practici urbane ce prioritizează alte aspecte decît cel al profitului: comunicarea, solidaritate, comunitatea? Cum să elaborăm strategii durabile pentru dezvoltarea orașului ce ar favoriza dezvoltarea bunurilor comune? Cum poate cercetarea, arta și activismul să ne ajute la dezvoltarea orașului într-un fel ce ar asigura protecția bunurilor comune? Care ar fi instituțiile ce ne-ar ajuta să protejăm și dezvoltăm bunurile comune?

13 septembrie 2016 / 14:00 – 17:00
locație: Universitatea de Stat din Moldova, blocul principal (str. Al. Mateevici 60 / Facultatea Istorie și Filosofie, sala 535)

partea I: Politici urbane, artă și activism urban în Europa de Est

partea II: Orașul postsocialist: cum îl transformăm, cum ne implicăm? – masă rotundă

14 septembrie 2016 / 15:00 – 18:00
locație: Facultatea Arhitectură și Urbanism / Universitatea Tehnică din Moldova, (bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9, sala 224)

partea I: Orașul aparține tuturor: proiecte arhitecturale pentru comunitate.

partea II: Urbanismul participativ – discuție

18:00 – 19:15
AUTOPCITY de Ștefan RUSU [MD] – proiecție de film

Filmul este un documentar ce explorează orașul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Al. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.

15 septembrie 2016 / 15:00 – 19:00
Artă, urbanism, activism.
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103)

partea I: Artă, spații publice, practici artistice de implicare – sesiune de discuții

partea II: Practici artistice în spațiul public cu implicari sociale – prezentări

Acestă conferință face parte din programul Zilelor Spațiului Public, ediția a 2-a, care se va desfășura în perioada 13-17 septembrie 2016. Vă invităm să vă alăturați și celorlalte activități. Programul ZSP îl găsiți aici.

EN
– – –

The City is a Common Good – international conference
13-15 Septembre 2016

Short description:
One of the ways to talk about the commons in the city is to mention material and immaterial goods such as land, air, water, knowledge, the internet, information.
The second way is to add the environment in which these goods exist – the city, urban life, urban communities, public spaces.
These approaches are not contradictory but complementary.
Approaching the city as a commons means not only to protect specific element of the city life but also to protect the urban life as such – the diverse, rich, egalitarian, contradictory, communitarian interactions between people in urban settings. In contrast with the neoliberal approach of putting emphasis on the profit-making aspect of the cities, the perspective of understanding the city as a commons means also to to value the various ways of enjoying the city: art, reflection, activism, community life etc.
The conference aims to present reflections and practices that answer questions such as: how to counteract the rampant privatization of the commons in the city? How to make visible ways of using the city that emphasize non-profit motives such as communication, solidarity, community? How to build sustainable strategies for the development of the city that will not harm the common goods? How can art, activism and research help manage the city in a way that would help the commons flourish and develop? What can be the institutions that will protect and foster the commons?
The conference will gather together artists, activists, architects, researchers and policymakers from Moldova and abroad.

13 Septembre / 14:00 – 17:00
location: State University of Moldova, central block ( Al. Mateevici str. 60 / Faculty of History and Philosophy, room 535)

1st part: Urban policies, art and urban activism in Eastern Europe

2nd part: The postsocialist city: how we transform it, how we involve ourselves ? – round table

14 Septembre / 15:00 – 18:00
location: Faculty of Arhitecture and Urbanism / Technical University of Moldova, ( Dacia bd. 39, block nr.9, room 224)

1st part: The city belongs to all: architecture projects for community.

2nd part: Participatory urbanism – discussion

18:00 – 19:00
AUTOPCITY by Ștefan RUSU [MD] – film screening

15 Septembre / 15:00 – 19:00
location: Zpace ( Zemstva Gubernial House, Al. Șciusev str.103)

Art, urbanism, activism.

1st part: Artistic practices in public space with social involvement – presentations

2nd part: Art, public spaces, artistic practices involvement – guided  discussions

These conference is part of the Public Space Days program, the 2nd edition, which will take place in Chisinau, between 13 and 17 Septembre 2016. We kindly invite you to join other activities. See the PSD program here.