Casa Zemstvei >>

Inițiat în 2012, Centrul Cultural de la Casa Zemstvei a ajuns să funcționeze ca o platformă independentă, bazată pe incluziune, deschidere, accesibilitate și auto-organizare. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care-l pot avea cultura și angajamentul civic în Moldova. De atunci, mai multe inițiative cu profil divers s-au regăsit la Zemstvei, unde și-au putut desfășura activitățile în baza unui acord cu administrația MNEIN și au creat relații, crescând comunitățile și publicul interesat de evenimente de artă contemporană și cultură alternativă. Anual, ele organizează aproximativ 150 de evenimente cu participarea a peste 8000 de oameni, oferind un program divers, de la festivaluri de film, expoziții de artă, lecturi, concerte ale muzicienilor locali și străini și performance-uri, până la dezbateri, ateliere și școli de vară.

Основанный в 2012 году, культурный центр Дома Земства выступает в роли независимой платформы, основанной на инклюзивности, открытости, доступности и самоорганизации. Он способствует разнообразию культурной жизни Кишинёва и переосмысляет роль, которую может играть культура и гражданская деятельность в Молдове. С тех пор всё больше разнообразных инициатив нашли себя в доме земства, где могли вести свою деятельность на основании договора с администрацией Национального Музея Этнографии и Естественной Истории, настроили взаимодействие, развивая сообщества и публику, интересующуюся современным искусством и альтернативной культурой. Ежегодно они организуют около 150 мепроприятий с участием около 8 тысяч человек: от кинофестивалей, художественных выставок, лекций и концертов местных и зарубежных музыкантов, перформансов до дебатов, творческих лабораторий и летних школ.

3rd Space Studio
Atelier Ciclocultura
Atelier de Artă

Camera cu tobe
Club
Coridor
Coworking (CSCI din RM)
Queer Cafe
Zpațiu