3rd Space studio

Colectivul Kolhoz a lucrat cu 3rd Space Studio în ultimii 4 ani, folosindu-l ca spațiu mobil de tipografie, prezentare și comunicare.

Kolxoz propune câteva teze care să contribuie la durabilitatea și eficiența unor atelierele de lucru artistic, în calitate de model pentru spații de lucru temporare sau permanente:

  • Multifuncționalitatea și capacitatea lor de transformare drept un model ecologic de utilizare a spațiului. Implică experimentarea cu diverse funcții în spațiul atelierului. De exemplu Spațiu expozițional, Colț de lectură, Tipografie și Oficiul poștal.
  • Tehnologii și metode de reciclare prin explorarea instrumentelor și practicilor învechite și uitate, și adaptarea funcțiilor lor la un nou context. De exemplu imprimarea termică cu un aparat de fax și tipărirea pe chitanțe a unor texte și produse vizuale.
  • Autonomia producției independente. De la cercetare și producție la replicare și distribuție, Kolxoz transformă fiecare pas al acestui proces într-o manifestare a percepției realității înconjurătoare. Aceasta previne dependența de la natura segregării mecaniciste din societatea modernă și de dependența de la automatismul obiectelor de consum în masă.
  • Colectivitatea ca format de lucru, ca operă de artă, căutare de alternative, ca răspuns practic la provocări care nu pot fi abordate de o singură persoană.

Коллектив Колхоз работает с пространством 3rd Space Studio последние 4 года, используя его как мобильную типографию, место для экспозиций и коммуникации. Работа студии основывается на следующих тезисах:

  • Многофункциональность и трансформируемость как экология использования места. Включает в себя эксперименты с другими функциями студии в дополнение к рабочей среде. Например, галерея, читальный уголок или кафе.
  • Ресайклинг технологий, методов и идей. Изучение устаревших или забытых инструментов и практик, переосмысление их возможностей в новом контексте. 
  • Автономность самостоятельного производства. 
  • Коллективность как формат работы, как произведение искусства, как поиск альтернатив, как практический ответ на вызовы, с которыми невозможно справиться в одиночку.