program cultural / culture program

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – –

Zilele Spațiului Public 2016 (ediția a II-a), 13-17 septembrie 2016

Marți, 13 septembrie 2016

18:00 – 19:30
Strategii culturale de nivel local: Place a l’Art, Marsilia – prezentare
loc: Zpațiu / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103)

20:00 – 21:30
Dacia 1300, generația mea, un film de Ștefan CONSTANTINESCU [RO] – proiecție
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Miercuri, 14 septembrie 2016

13:00 – 13:30
Pereți vorbitori – inaugurarea expoziției
loc: Buncher / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (str. 31 August 1989, nr. 137)

20:00 – 21:00
Ursus. Video-eseu, un film de Jaśmina WOJCIK [PL] – proiecție
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Joi, 15 septembrie 2016

20:00
dreptul la PARCare – expoziție de artă vizuală, curator: Vladimir US [MD]
loc: Zpațiu / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103)

Vineri, 16 septembrie 2016

16:00 – 17:30
Dialoguri Urbane: parcarea culturală – un spațiu pentru cultură în aer liber – dezbatere publică
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

17:30
B68 – zonă liberă / spațiu de artă – expoziție
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

18:00
Performance / intervenție de Alicja ROGALSKA [PL]

20:00 – 22:30
Youtoo party – seară cu muzică și dans
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Sîmbătă, 17 septembrie 2016

10:00 – 13:00
Turul corupției – tur ghidat de Mihai GOȚIU [RO]
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

10:00 – 12:00
Centrul Civic al Chișinăului: Cantemir – un bulevard fantomă – tur ghidat de Vladimir US [MD]
loc: intersecția str. Ismail cu bd. Cantemir

14:00 – 17:00
Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate – ateliere de lucru artistic pentru copii
loc: Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei și Iv. Zaikin)

16:00 – 19:30
Cafeneaua Civică

16:00 – 18:00
Tîrgul inițiativelor culturale / civice / urbane

17:00 – 18:00
Atelier de confecționare a colajelor la tema orașului

18:00 – 19:30
The Empire Strikes Back? – prezentare de Georg SCHOLLHAMMER [AT]
Mobilitatea și accesul la cultură în mediul urban – discuții urbane
loc: Cafeneaua Guguță / Grădina Publică Ștefan cel Mare (str. Maria Cebotari 20)

20:00 – 21:00
Pecha-Kucha – prezentarea inițiativelor urbane locale
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

21:00 – 23:00
Muzică în scuar cu Denis BARTENEV [MD]
loc: Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Duminică, 18 septembrie 2016

10:00 – 12:00
Modernismul Socialist din Chișinău – tur ghidat de Dumitru și Ștefan RUSU [MD]

RU
– – –

Дни Публичного Пространства (II выпуск), 13-17 сентября 2016

Вторник, 13 сентября 2016

18:00 – 19:30
Культурные стратегии местного уровня / Place a l’Art, Марсель – презентация
место: Zpaţiu / Музей Земства (ул. A. Щусева, 103)

20:00 – 21:30
Dacia 1300, generaţia mea (Дачия 1300, мое поколение) – фильм Штефана Константинеску [RO]
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

Среда, 14 сентября 2016

13:00 – 13:30
Говорящие стены – открытие выставки
место: Buncher / Факультет Изобразительных Искусств / Художественная Академия (ул. 31 Августа 1989, nr. 137)

18:00 – 19:15
AUTOPCITY – фильм Штефана Русу [MD]
место: Факультет Градостроительства и Архитектуры / Технический Университет РМ (бл. Дачия, 39, корпус №. 9, аудитория 224)

20:00 – 21:00
Ursus. Video-эссе – фильм Жасмины Войчик [PL]
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

Четверг, 15 сентября 2016

20:00
Право на PARКовку – выставка визуального искусства, куратор: Владимир Ус [MD]
место: Zpaţiu / Музей Земства (ул. A. Щусева, 103)

Пятницу, 16 сентября 2016

16:00 – 17:30
Городские диалоги: культурная парковка – место для искусства под открытым небом – общественные дебаты
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

17:30
B68 – свободная зона / пространство для искусства – выставка
место: Открыта Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

18:00
Перформанс Алисии Рогалска [PL]

20:00 – 22:30
Youtoo party – вечер музыки и танца
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

Суббота, 17 сентября 2016

10:00 – 13:00
Тур коррупции – тур под руководством Михая Гоцю [RO]
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

10:00 – 12:00
Гражданский центр Кишинева: Кантемир – фантомный бульвар – тур под руководством Владимиру Уса [MD]
место: пересечение ул. Измаил / Д. Кантемир

14:00 – 17:00
Парк им. Заикина – парк для общественности – творческие мастерские для детей
место: парк им. Заикина (пересечение ул. Св. Андрей / Заикина)

16:00 – 19:30
Гражданское кафе

16:00 – 18:00
Ярмарка творческих / гражданских / городских инициатив

17:00 – 18:00
Ателье по изготовлению коллажей на городскую тематику

18:00 – 19:30
The Empire Strikes Back? – презентация Георга Шолхаммера [AT]
Мобильность и доступ к культуре в городском пространстве – городские диалоги
место: кафе «Гугуцэ» / парк им. Штефана чел Маре (ул. Мария Чеботарь 20)

20:00 – 21:00
Pecha-Kucha – презентация местных городских инициатив
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

21:00 – 23:00
Музыка в сквере с Денисом Бартеневым [MD]
место: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1)

Воскресенье, 18 сентября 2016

10:00 – 12:00
Социалистический модернизм Кишинева – тур под руководством Думитру и Штефана Русу [MD]

EN
– – –

The City is a Common Good – international conference, 13-15 Septembre 2016

Tuesday, September 13, 2016

18:00 – 19:30
Strategies for culture on the local level: Place a l’Art, Marseille – presentation
place: Zpace / Zemstva Gubernial House (103, Al. Sciusev str.)

20:00 – 21:30
Dacia 1300, my generation – a film by Stefan CONSTANTINESCU [RO] – screening
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

Wednesday, September 14, 2016

20:00 – 21:00
Ursus. Movie Essay, a film by Jasmina WOJCIK [PL] – screening
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)
Thursday, September 15, 2016

20:00
right to PARKing – visual art exhibition curated by Vladimir US [MD]
place: Zpace / Zemstva Gubernial House (103, Al. Sciusev str.)

Friday, September 16, 2016

16:00 – 17:30
Urban Dialogue: cultural parking – an open air venue for culture – public debate
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

17:30
B68 – free zone / art space – exhibition opening
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

18:00
Performance / intervention by Alicja ROGALSKA [PL]

20:00 – 22:30
Youtoo party – music and dance for the community
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

Saturday, September 17, 2016

10:00 – 13:00
Corruption tour – a guided tour by Mihai GOȚIU [RO]
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

10:00 – 12:00
Chisinau Civic Center: Cantemir – a ghost boulevard – guided tour by Vladimir US [MD]
place: intersection of Ismail str. with Cantemir Boulevard

14:00 – 17:00
Zaikin Park – people’s park – art workshops for children
place: Zaikin Park (intersection Sf. Andrei & Iv. Zaikin streets)

16:00 – 19:30
Civic Café

16:00 – 18:00
Culture / civic / urban initiatives fair

17:00 – 18:00
Workshop on making collages about the city

18:00 – 19:30
The Empire Strikes Back? – presentation by Georg SCHOLLHAMMER [AT]
Mobility and access to culture in the city – urban debate
place: Guguta Café / Stefan cel Mare Public Park (20, Maria Cebotari str.)

20:00 – 21:00
Pecha-Kucha with local urban initiatives – presentation
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

21:00 – 23:00
Music in the square with Denis BARTENEV [MD]
place: Flat Space (68/1, Bucuresti str.)

Sunday, September 18, 2016

10:00 – 12:00
The Socialist Modernism in Chișinău – guided tour by Dumitru & Stefan RUSU [MD]