Zpațiu

Centrul Cultural Zpațiu a apărut pe harta culturală a Chișinăului în 2013, cu scopul de a construi o comunitate și de a asigura spații deschise pentru inițiativele culturale independente din Moldova. Constituind una dintre puținele alternative care oferă spații deschise și accesibile pentru scena culturală și artistică locală, acesta găzduiește studiouri de artiști, spații pentru repetiții, zonă de ateliere, spațiu de coworking, o cafenea mică și o grădină, precum și un spațiu mai mare care a fost amenajat pentru evenimente publice (expoziții, conferințe, proiecții etc.), în total aproximativ 200 metri pătrați, oferind gratuit facilitățile și programul său public.

Bazat pe principiul agendei comune sub forma unui calendar deschis, Zpațiu a fost folosit în mod regulat de artiștii locali și internaționali care lucrează cu artă contemporană, artă politică și social angajată, fotografie experimentală, video, instalație, grafică, design și metode de publicație DIY. Colective de teatru, trupe de muzică și alți artiști de performance obișnuiau să repete și să cânte aici în mod regulat. Există o zonă de atelier echipată pentru repararea bicicletelor și a altor echipamente, pentru a sprijini comunitatea culturală locală. De asemenea, există planuri de amenajare a unui spațiu de co-working pentru lucrătorii și activiștii culturali, care sunt nevoiți să lucreze acasă din cauza pandemiei.

În fiecare an, Centrul Cultural Zpațiu oferă un program divers deschis pentru public (20-30 de evenimente), fiind unul dintre puținele spații active de cultură alternativă din Chișinău. De două ori pe an, acesta găzduiește Ziua Atelierelor Deschise, ce pune în evidență practicile artistice care au loc în incinta studiourilor și este menit să creeze legături mai strânse cu publicul.

Культурный центр ПроЗтранство появился на культурной карте Кишинева в 2013 году с целью создания сообщества и обеспечения открытого пространства для независимых культурных инициатив из Молдовы. Являясь одной из немногих альтернатив, предоставляющих открытое и доступное пространство для местной культуры и арт-сцены, он вмещает студии художников, помещения для репетиций, мастерские, пространство для совместной работы, небольшое кафе и сад, а также более просторное помещение, организованное для проведения общественных мероприятий (выставок, конференций, показов и т.д.), общей площадью около 200 м2, предлагая свои помещения и свою общественную программу бесплатно.

Основываясь на принципе открытого календаря, ПроЗтранство регулярно использовалось местными и международными художниками, работающими с современным искусством, социально ангажированным и политическим искусством, экспериментальной фотографией, видео, инсталляциями, графическим искусством, дизайном и DIY-методами публикации. Здесь регулярно репетировали и выступали театральные коллективы, музыкальные группы и другие артисты. Здесь есть мастерская, оборудованная для ремонта велосипедов и другого оборудования, чтобы поддержать местное культурное сообщество, и есть планы организовать коворкинг-пространство для работников культуры и активистов, которые вынуждены работать дома из-за пандемии.

Ежегодно Культурный центр Zpațiu предлагает разнообразную публичную программу для зрителей (20-30 мероприятий), являясь одним из немногих активных альтернативных культурных пространств в Кишиневе. Дважды в год здесь проводится День открытых мастерских, который освещает художественные практики, происходящие в студиях, и предназначен для установления более тесных связей с аудиторией. 

Expoziție de pictură de Ciprian Antoci [MD]

16:00 – 20:00 sâmbătă, 4 iunie 2022
14:00 – 18:00 duminică, 5 iunie 2022

“Este ca și cum ceva, undeva, este știut în forma imaginilor – dar nu de noi”

Marie-Louise von Franz

Picturile care vor fi expuse sunt despre un proces personal de individuație.
Care include în el: trăiri, meditații și căutarea unei formule estetice personale.
Am încercat să extrag proprietăți generale din ceea ce mă înconjoară. Le-am redat prin elemente plastice vizuale de bază, într-un cuvânt – Abstracție.

Ciprian Antoci [MD] Data naşterii: 5 Ianuarie 1995 s. Bulboaca, or. Anenii Noi, Republica Moldova. Stabilit la Chișinău.

Выставка картин Чиприана Анточ [MD]

16:00 – 20:00 суббота, 4 июня 2022
14:00 – 18:00 воскресенье, 5 июня 2022

“Как будто что-то, где-то, познается в форме образов – но не нами”.

Мария-Луиза фон Франц

Работы посвящены личному процессу индивидуации.
Они включают в себя: переживания, размышления и поиск личной эстетической формулы.
Я пытался извлечь общие свойства из того, что меня окружает. Я изобразил их через основные визуальные пластические элементы, одним словом – абстракция.

Чиприан Анточ [MD] Дата рождения: 5 января 1995 года, деревня Бульбоака, г. Анений Ной, Республика Молдова. Поселился в Кишиневе.