2018

Save the date #ZSP2018

RO//RU//EN

—RO—
Asociația Oberliht împreună cu partenerii săi vă invită să vă rezervați în calendar datele programului Zilele Spațiului Public 2018, ediția a III-a (#ZSP2018), care se va desfășura la Chișinău și Tiraspol între 22-27 mai 2018. Începând cu această ediție, #ZSP2018 devine o bienală de artă în spațiul public urmând a fi organizată o dată la 2 ani.
Proiectul are ca scop de a oferi pentru diferiți actori și diferite tipuri de public o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni prin intermediul artei.
Ediția din acest an se extinde și va cuprinde o serie de schimburi între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului, punând în contact artiști, manageri culturali, cercetători, jurnaliști și alți lucrători din domeniul culturii din Chișinău, Bender, Tiraspol și alte orașe.
Programul #ZSP2018 cuprinde o conferință internațională, rezidențe artistice, ateliere de lucru creativ, o serie de concerte și music performances, tururi ghidate, intervenții și expoziții în spațiile publice din oraș.
Vă așteptăm!
urmăriți-ne pe: http://www.oberliht.org/ și pe www.facebook.com/asociatia.oberliht/

—RU—

Приглашение на Дни Публичного Пространства 2018!

Ассоциация Oberliht и ее партнеры приглашают Вас зарезервировать числа с 22 по 27 мая 2018 в вашем календаре для программы Дни Публичного Пространства 2018 Выпуск III (# ZSP2018), которая пройдет в Кишиневе и Тирасполе. Начиная с этого выпуска, биеннале # ZSP2018 в общественном пространстве будет организовано каждые два года.
Проект направлен на обеспечение различных участников и зрителей платформой для обсуждения, понимания и принятия мер по вопросам и инициативам, связанных с демократизацией, сохранностью и открытием общественного пространства посредством искусства.
Выпуск этого года расширяется и будет включать в себя серию обменов между жителями по обе стороны Днестра,объединив художников, менеджеров культуры, исследователей, журналистов и других работников в сфере культуры в Кишиневе, Бендерах, Тирасполе и других городах.
Программа # ZSP2018 включает в себя международную конференцию, художественные резиденции, творческие мастерские, а также ряд концертов и музыкальных спектаклей, экскурсий, выставок и мероприятий в общественных местах города.
Мы Вас ждем!
Следите за нами на http://www.oberliht.org/ и www.facebook.com/asociatia.oberliht/

—EN—

Save the date for Public Space Days programme!

Oberliht Association and its partners invite everyone to save the date in your calendar for the third edition of the Public Space Days programme. The event will take place between May 22-27, 2018 in Chisinau and Tiraspol. Beginning with this edition, #ZSP2018 becomes a biennial of art in public space and will be organized every two years.
The goal of the “Public Space Days” is to offer, to different stakeholders and different representatives of the public, a platform for discussion whose aim is to raise awareness and take action on topics and initiatives concerning democratization, protection and opening the public space to citizens through art.
This year’s edition will expand and will include a series of exchanges between the inhabitants of both banks of the Dniester, bringing together artists, cultural managers, researchers, journalists and other cultural operators from Chisinau, Bender, Tiraspol and other cities.
#ZSP2018 program includes an international conference, artistic residencies, creative workshops, a series of concerts and music performances, guided tours, interventions and exhibitions in public spaces.
We are waiting for you!
follow us on: http://www.oberliht.org/ and on https://www.facebook.com/Oberliht/

Advertisements