2018

 

RO//RU//EN

—RO—

Zilele Spațiului Public 2018 (ediția a III-a)
Cultura e Bun Comun
22 – 27 mai 2018 / Chișinău, Bender, Tiraspol

Asociația Oberliht în parteneriat cu Centrul Apriori organizează în perioada 22-27 mai 2018 a treia ediție a Zilelor Spațiului Public, care vor avea loc la Chișinău, Bender și Tiraspol.
Programul de evenimente din cadrul #ZSP2018 își propune să realizeze o joncțiune între discuțiile disparate la subiectul spațiilor publice și, de asemenea, să opereze și alte deschideri cu privire la un oraș post-socialist în proces de transformare. Astfel, ediția din 2018 va aborda tema accesului la cultură și culturii ca bun comun, cu o atenție deosebită acordată situației din cartiere și zonele rezidențiale din oraș (undele din ele fiind mai izolate de centrul orașului, unde este concentrată infrastructura culturală), încurajând utilizarea mai largă și deschisă a spațiului public, inclusiv de către artiști, ca astfel, prin artă, să se aducă în atenția societății necesitățile și problemele cu care se confruntă comunitățile.
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea zonelor rezidențiale din Chișinău prin inovație culturală și creativitate, să susțină experimente artistice menite să consolideze comunitățile locale, încurajând interacțiunea între diferite grupuri la nivelul cartierului și stimulând coeziunea socială. De asemenea, proiectul va contribui la o serie de schimburi între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului, punând în contact artiști, manageri culturali, cercetători, jurnaliști și alți lucrători din domeniul culturii din Chișinău, Bender, Tiraspol și alte orașe, inclusiv de peste hotare.
Programul Zilelor Spaţiului Public 2018 va include:
Conferinţă internațională dedicată temei Cultura e bun comun
Conferința internațională Fațade Publice: Cultura e Bun Comun – viitorul cartierelor va aduna la un loc lucrători din domeniul culturii, cercetători, oameni de știință și activiști culturali locali și invitați, pentru a pune în discuție problema schimbărilor din mediul construit de tip modernist și, de asemenea, transformarea infrastructurii culturale, cu consecințe sociale pe care le aduc, în cartierele rezidențiale din Moldova, precum și în alte orașe europene.

Ateliere de lucru creativ pentru tineri artiști și copii:

Intervenții artistice în spațiul public, atelier cu participarea artiștilor din Cehia Vladimir Turner și Martina Machovicova, organizat la Chișinău și Tiraspol.
DA, și din artă se poate, atelier de antreprenoriat în arte facilitat de Martin Q Larsson, KLUMP Subtopia Kulturinkubator, Suedia.
Ateliere de lucru creativ pentru copii și părinți, organizat în colaborare cu Asociația Political Critique „La graniță” din Cieszyn, Polonia, care se va desfășura în Parcul Zaikin.

Program cultural realizat în colaborare cu diferite inițiative culturale și civice:
Proiecții de film și artă video, Tururi Ghidate, Expoziții de artă contemporană, Concerte

Descarcă #ZSP2018 program-ro online.

A 3-a ediție a Zilelor Spațiului Public este organizată de Asociația Oberliht din Chișinău în colaborare cu Centrul de Informare Legală Apriori  din Tiraspol, cu sprijinul Uniunii Europene, oferit prin Programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și al  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Artslink și Erasmus+.
Parteneri: Centrul de Urbanism, Cinematograful Buiucani, Centrul de Artă Contemporană KSA:K, Masă Critică, Laborator MIEZ, Pretura Sectorului Botanica, Pretura Sectorului Ciocana, Political Critique, Tranzit.ro Iași, Subtopia, Facultatea de arte plastice, decorative și design, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice.
Parteneri media: Art Ploshadka, Briciul, #Diez, Locals.md, Ziarul de Gardă, Orașul meu, Platzforma, Urbana.md, Youth.md.

m sa ne contactați la:

tel: 022 286317, 079910102
email: info@oberliht.org
oberliht.org/zsp

—RU—

Дни Публичного Пространства 2018 (3-й выпуск)

Культура как Общественное Благо

22 – 27 мая 2018 г., Кишинёв, Бендеры, Тирасполь

oberliht.org/zsp

конференции / мастерские / культурная программа: художественные выставки и интервенции в публичное пространство, кино и видеопоказы, концерты и звуковые мероприятия, городские прогулки и пикники

Ассоциация Оберлихт в партнерстве с Центром Apriori организует в период с 22-27 мая 2018 года третий выпуск Дней Публичного Пространства, который пройдет в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе. Программа совместит в себе беседы на тему общественного пространства, а также рассмотрит пост-социалистический город в процессе трансформации. Так выпуск 2018 года затронет тему доступа к культуре и культурам, как общественному благу. Особое внимание будет уделено ситуации в жилых районах городов (некоторые из которых более изолированы от центра города, где сконцентрирована культурная инфраструктура), что воодушивит на более открытое использование общественного пространства, в том числе артистами, чтобы таким образом ввести во внимание населения проблемы и потребности, с которыми сталкивается общество.

Проект планирует внести свой вклад в развитие жилых районов Кишинева путем культурных и творческих инноваций, поддержать творческие эксперименты, нацеленные на консолидацию местной общественности, подталкивая на общение различные группы сообщества на уровне районов и стимулируя социальную общность. Также проект планирует повлиять на общение жителей двух берегов Днестра, давая возможность взаимодействия между артистами, менеджерами по культуре, журналистами, исследователями и другими работниками культурных областей Кишинева, Бендер, Тирасполя и других городов Молдовы.

Программа Дней Общественного Пространства 2018 включает:

Международную Конференцию, посвященную теме «Культура, как общественное благо».

Международная Конференция Публичные Фасады: «Культура, как общественное благо – будущее жилых районов» соберет в обном месте работников различных областей культуры, ученых и активистов (как местных, так и приглашенных), чтобы обсудить вопрос изменений в среде, построенной по модернистскому типу, а также изменение культурной инфраструктуры (с теми социальными последствиями, которые она несет)

в жилых районах Кишинева и других европейских городах.

Творческие мастерские для молодых артистов и детей:

Творческое вмешательство в общественное пространство –  мастерская с участием артистов из Чехии: Владимир Турнер и Мартина Маховикова. Место проведения – Кишинев и Тирасполь.

ДА, и из творчества можно – Интерактивный семинар про предпринимательство в искусстве . Ведущие – Мартин Ларсон, KLUMP (Швеция).

Творческая мастерская для детей и родителей, организованное в сотрудничестве с Ассоциацией Политической Критики «На границе» (Польша). Мастерская в парке им. Заикина.

Культурная программа, организованная в сотрудничестве с различными творческими и социальными инициативами:

Кинопроекции:

P 44 Владимира Стекачева// За железными воротами Хейдруна Холзфинда//Велосипеды против машин Фредерика Гертена// Реки Геннадия Попеску.

Гид-туры

Кишинев через монокль – TRANSECTorial Walk – три тура по районам Кишинева: Ботаника, Буюкань, Рышкань. Задача туров – идентификация кварталов, в которых живет половина населения Кишинева.

Расставание с модернизмом– тур-гид по району Чоканы со Штефаном Русу привлечет внимание к контексту, в котором родились рабочие районы данного региона.

Гид-тур по району Чоканы с Кириллом Семеновым и Гид-тур района Солнечный в Бендерах с Максимом Поляковым. Данные туры являются результатами исследования, нацеленного на раскрытие потенциала жилых раонов городов Кишинева и Бендер.

Выставки

В рамках культурной программа пройдут выставки современного искусства, в которых также поднимется вопрос ситуации в жилых районах и доступ населения к культуре.

Доска почета – презентация проекта, реализованного визуальным артистом из Бендер Каролиной Дутка в рамках творческой резиденции CHIOȘC AIR в партнерстве с Претурой сектора Ботаника. Проект представляет собой серию фото портретов жителей Кишинева.

Вернисаж выставки Culture/Future of the Neighborhoods”, на которой будут представлены работы артистов, участников резиденции по обмену с обоих берегов Днества и участников творческих мастеких в общественном пространстве под руководством Владимира Турнера и Мартины Маховиковой.

Толерантность: Как мы ее понимаем – выставка под кураторством Анны Васиной и Алены Чобану.

Концерты

Концерты пройдут в жилых районах и в полуразрушенных пространствах: бывший кинотеатр Искра, парк им. Заикина, кинотеатр Буюкань и Открытая Квартира. В концертах примут участие музыканты с обоих берегов Днестра и несколько музыкальных групп из Швейцарии.

В 2018 году «Дни Публичного Пространства» проводятся Ассоциацией «Оберлихт» из Кишинёва в сотрудничестве с Информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, Шведского института, Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (ШУРС), АртсЛинк&АртПроспект и Эрасмус-плюс.

Партнеры: Центр урбанизма, Кинотеатр Буюканы, Центр современного искусства KSA:K, Критическая масса, Лаборатория MIEZ, Претура сектора Ботаника, Претура сектора Чеканы, Политическая критика, Tranzit.ro Яссы, Subtopics, Факультет изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, Академия музыки Театра и изобразительных искусств.

Медиа-партнеры: Арт-площадка, Briciul, #Diez, Locals.md, Ziarul de Gardă, Orașul meu, Platzforma, Urbana.md, Youth.md.

Для дополнительной информации обращаться по телефонам:

tel: 022 286317, 079910102
email: info@oberliht.org
oberliht.org/zsp
fb.com/asociatia.oberliht/

—EN—

Association Oberliht in partnership with Apriori Center is organising on the 22nd-27th of May the third edition of Public Space Days, which will take place in Chișinău, Bender and Tiraspol. The events programme of #ZSP2018 aims to build a connection between the disparate discussions about the public space and to open the discussion regarding other aspects of the transformations of a post-soviet city. Therefore, the 2018 edition will tackle the subject of access to culture and culture as common good, with focus on the neighbours and the residential areas (some of them being more isolated from the city centre, where most of the cultural infrastructure is concentrated) encouraging a wider and more open use if public space, especially by artists, so that through the means of arts to raise society’s awareness about the issues the neighbours are facing. The project aims to contribute to the development of neighbourhoods areas through cultural innovation and creativity, to support artistic initiatives that come to reinforce local communities, encouraging interactions between different groups of people in the neighbourhood and stimulating social cohesion. Also, the project will contribute to an exchange between people from the two banks of Nistru river, connecting artists, cultural managers, researchers, journalists and other actors within the cultural field of Chisinau, Tiraspol, Bender and other cities outside Moldova.

The Public Space Days programme will include:
The international conference dedictaed to Culture, as a common good – the
The international conference Public Facades: Culture is a common good – the neighbourhoods’ future, which will bring together people from cultural field, researchers, scientists, local culture activist and guests, in order to open a conversation about the changes in the modernist type environments and the transformation of the cultural infrastructure, and their consequences on society, on residential neighbourhoods in Moldovan and other European cities.
Creative workshops for young artists and children:
Artistic interventions in public space, a workshop with Chzec artists Vladimir Turner and Martina Machovicova, held in Chisinau and Tiraspol.
YES, the artists can, too, a workshop on entrepreneurship in cultural field, moderated by Martin Q Larsson, KLUMP Suptopia Kulturinkubator, Sweden.
Creative workshops for children and parents, organised in partnership Political Critique Association “At the border” from Cieszyn, Poland, which will take place in Zaikin Park.
Cultural programme in collaboration with different cultural and civic initiatives:
Movie screenings and video art
P 44 by Vladimir Staekcev // Behind the iron gates by Heidrum Holzfeind // Bicycles vs cars by Fredrik Gertten // Rivers, by Ghenadie Popescu
Guided Tours
Chisinau through the monocle – TRANSECTorial Walks – three tours in three neighbourhoods of Chisinau: Botanica, Buiucani and Rascani. The tours aim to reveal the identities of these regions where lives the majority of the city’s population.
Rethinking Ciocana – a guided tour of Chicana district by Stefan Rusu, who will focus upon the environment in which the neighbourhoods of the working class evolved.
Guided tour of Ciocana district by the researcher Kirill Semionov and Guided tour of the neighbourhood ‘Sunny’ in Bender, by the researcher Maxim Poleacov. The tours are one of the outcomes of the study directed towards exploring the cultural potential of the residential neighbourhoods of Chisinau and Bender.
Exhibitions
During the Public Space Days cultural programme there will be held contemporary art exhibition that will tackle the problems of residential neighbourhoods and residents’ access to culture.

Panel of honour, the presenation of a project by visual artist from Bender, Carolina DUTCA during her artistic residency at CHIOŞC AIR in partnership with Botanica District Administration. The project consists of a series of photos of people living in Chisinau, along with some text.
The varnishing of the “Cultura/ /Future of the Neighborhoods”, will showcase the works the artists participating in the residential exchange on the both sides of Nistru river and those of participants in the workshop by Vladimir Turner and Martina Machovicova on artistic interventions.
Tolerance: How do we understand it – varnishing the exposition curated by Anna Vasina and Aliona Ciobanu, showcasing a series of posters.

Concerts
The concerts will take place in residential neighbourgoods’ coutryards and in semi-abondened spaces: at the former movie theatre Iskra, Zaikin Park, at the movie theatre Buiucani and Flat Space, a space coordonated by Oberliht Association, with the participation of musicians from both sides of river Nistru and some music bands from Switzerland.

The third edition of Public Space Days is organised by Oberliht Association from Chisinau in colaboration with Informational and Legacy Center Apriori from Tiraspol, and benefits from the project “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), ArtsLink and Erasmus+.
Partners: Center for Urbanism, Buiucani Cinema, Contemporary Art Center, Chisinau [ksa:k], Critical Mass, Botanica district city hall, Ciocana district city hall, Political Critique (Cieszyn), Tranzit.ro (Iasi), Subtopia (Stockholm), Faculty of Fine and Decorative Arts, and Design of Academy of Music Theater and Fine Arts.
Media partners: Art Ploshadka, Briciul, #Diez, Locals.md, Ziarul de Gardă, Orașul meu, Platzforma, Urbana.md, Youth.md.

for additional information please contact us:
tel: 022 286317, 079910102
email: info@oberliht.org
oberliht.org/zsp
fb.com/asociatia.oberliht/