Clubul Civic №19

Dubăsari, str. Lenin 110

Clubul Civic 19 este un spațiu liber pentru exercitarea dreptului și libertății de exprimare. Spațiul este deschis pentru diverse evenimente cultural-alternative: expoziții, performance-uri, concerte, discuții și proiecții de film. Ideea din spatele acestui spațiu este de a oferi locuitorilor orașului și ai cartierului o oportunitate de a-și exprima activismul civic.

Дубоссары, ул. Ленина 110

Гражданский Клуб №19 – свободная площадка для реализации права самовыражения и свободы слова. Площадка открыта для различных культурных-альтернативных мероприятий: выставки, перформансы, концерты, дискуссии, просмотры фильмов. Идея этого пространства – в предоставлении возможности проявить свою гражданскую активность жителям города и района.

18:00 – 20:00 vineri, 3 iunie 2022
16:00 – 20:00 sâmbătă, 4 iunie 2022

Mai mult decât corp (More than body) – expoziție curatoriată de Alexandra Stepanova [MD] și Elena Milușchina [MD]

Fiind un loc menit să atragă atenția asupra unor probleme sociale actuale, conceptul principal al expoziției se bazează pe percepția de sine a femeilor, procesele lor interioare, drepturile femeilor, egalitatea de gen și pe exprimarea acestor aspecte prin artă. Cu alte cuvinte, le invităm pe artiste să privească în interiorul lor și să reflecteze liber asupra acestor teme.

Pentru a participa la o prezentare, o expoziție sau orice alt format, este recomandat să contactați organizatorii cu două săptămâni înainte (contacte: accolada.ngo@gmail.com, tel. 076747617, Alexandra Stepanova). Platforma este deschisă către orice inițiativă. 

Vor fi acceptate lucrări recente sau create special pentru expoziție, precum și cele create în anii anteriori, dacă considerați că reflectă bine tema.

Numărul de lucrări ale fiecărui/ei autor/oare va fi stabilit împreună cu curatorul, în funcție de disponibilitate, stil, dimensiuni, conținutul general al expoziției etc.

Centrul de resurse “Accolada

18:00 – 20:00 пятница, 3 июня 2022
16:00 – 20:00 суббота, 4 июня 2022

Больше, чем тело (More than body) – выставка под кураторством Александры Степановой [MD] и Еленой Милушкиной [MD]

Это место, призванное привлечь внимание к существующим социальным проблемам, главная концепция выставки строится на женском самоощущении, внутренних процессах, правах женщин, гендерного равенства, женского самоощущения и выражении этих аспектов средствами искусства. Иными словами, мы предлагаем художницам направить взгляд внутрь себя и свободно отрефлексировать эти темы.

Чтобы принять участие в презентации, выставке или в любом другом формате, желательно связаться за две недели с организаторами (контакты: accolada.ngo@gmail.com, тел. 076747617, Александра Степанова). Площадка открыта для любых инициатив. 

Принимаются работы как недавние или специально созданные для выставки, так и созданные в предыдущие годы, если вам кажется, что они хорошо отражают тему.

Количество работ от каждого автора отдельно решается с куратором исходя из их наличия, стиля, размера, общего наполнения выставки и т д.

Ресурсный центр “Акколада