Coridor

Coridor servește în calitate de un spațiu de tranziție, care conectează toate spațiile din Casa Zemstvei, creând legături între inițiative, artiști, lucrări, idei și public.

Коридор служит переходным пространством, соединяя все пространства Земского дома, создавая связи между инициативами, художниками, произведениями, идеями и публикой.

Desene de Alexandru Harabagiu [MD]

16:00 – 20:00 sâmbătă, 4 iunie 2022
16:00 – 20:00 duminică, 5 iunie 2022

Desene ale spațiului urban, oamenilor și mediului.

Coridor – expoziția curatoriată de Tatiana Fiodorova [MD]

16:00 – 20:00 sâmbătă, 4 iunie 2022
16:00 – 20:00 duminică, 5 iunie 2022

Proiectul expozițional „Coridorul” al artistei Tatiana Fiodorova este un spațiu creat de ea ca un coridor simbolic umanitar pentru artiștii din spațiul post-sovietic (post-socialist) pentru a se sprijini reciproc și a gândi împreună la lumea noastră viitoare. Proiectul se concentrează pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea recentă a spațiului post-sovietic.
La vernisajul și în timpul lucrărilor expoziției, artistul invită pe toată lumea să completeze expoziția cu declarațiile și lucrările lor legate de timpul tulbure în care ne aflăm în acest moment.

Выставка рисунков Александра Харабаджиу [MD]

16:00 – 20:00 суббота, 4 июня 2022
14:00 – 18:00 воскресенье, 5 июня 2022

Рисунки городского пространства, людей и окружающей среды.

Коридор – выставка под кураторством Татьяны Федоровой [MD]

16:00 – 20:00 суббота, 4 июня 2022
14:00 – 18:00 воскресенье, 5 июня 2022

Выставочный проект “Коридор” художницы Федоровой Татьяны представляет собой пространство, созданное ею как символический гуманитарный коридор для художников из постсоветского (постсоциалистического) пространства, чтобы поддержать друг друга и совместно подумать о нашем будущем мире. В фокусе внимания проекта новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящими в последнее время.
На открытие и во время работы выставки художница приглашает всех желающих дополнить выставку своими высказываниями и работами, связанными с турбулентным временем, в котором мы оказались в настоящий момент.