Tag Archives: cafeneaua guguta

APEL pentru inițiative culturale / civice / eco

– – – читайте ниже на русском  – – –

RO
– – –

APEL DE PARTICIPARE pentru inițiative culturale / civice / eco
17 septembrie 2016, Chișinău

locații: Cafeneaua Guguță / Grădina Publică Ștefan cel Mare (str. Maria Cebotari 20) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Asociația Oberliht și Art-clusterul DOM invită inițiativele și organizațiile civice, culturale, ecologice din Republica Moldova să-și prezinte inițiativa în unul sau ambele formate alternative, prezentate mai jos:

1. Prezentare powerpoint în stil Pecha-Kucha: 10 slide-uri x 20 secunde – la ora 20:00, la Аpartamentul Deschis (str.București 68) sau/și

2. O scurtă prezentare vizuală, inclusiv cu material promoționale în cadrul Târgului de Inițiative Culturale și Sociale, între 16:00-19:30, lângă cafeneaua “Guguță” (str. Maria Cebotari 20).

Cei care doresc să participe la eveniment sunt rugați să expedieze un mesaj de confirmare însoțit de datele dvs. de contact (email, telefon) și o scurtă descriere a proiectului/inițiativei/organizației la următoarea adresă: dom.artcluster@gmail.com, pînă la data de 11 septembrie 2016.

Nu ratați șansa de a fi auziți!
Să facem publice inițiativele noastre!
Oricine este binevenit să se alăture.
Termen limită: 11 septembrie 2016

RU
– – –

OPEN CALL для культурных / общественных / эко / городских проектов и инициатив
17 сентября 2016, Кишинев
места проведения: Открытая Квартира (ул. Букурешть 68/1), кафе «Гугуцэ» (ул. Марии Чеботарь 20)

Ассоциация Oberliht и арт-кластер DOM приглашает социальные, культурные и творческие инициативы и организации из Республики Молдова представить свои инициативы в одном или обоих форматах:

1. Презентация в powerpointe в стиле Pecha-Kucha – 10 слайдов х 20 секунд – в 20:00, в Открытой Квартире (ул. Букурешть 68) и/или

2. Короткая визуальная презентация с рекламными материалами в Ярмаркe Социальных и Культурных Инициатив – 16:00-19:30, перед кафе «Гугуцэ» (ул. Марии Чеботарь 20).

Тех, кто хочет участвовать в мероприятии, просим прислать письмо с подтверждением, контактными данными (e-mail и телефон) и описание проекта/инициативы/организации на электронную почту dom.artcluster@gmail.com до 11-го сентября 2016.

Это отличная возможность быть услышанными, не пропустите!
Расскажем всему городу о себе и о наших инициативах!
Будем рады всем заинтересовавшимся.
Крайний срок подачи: 11 сентября 2016 года

Advertisements

REZERVĂ DATA! Zilele Spațiului Public (ediția a II-a) / SAVE THE DATE! Public Space Days (2nd edition), 13-17 septembrie 2016

– – – scroll down for english – – –

RO

REZERVĂ DATA! Zilele Spaţiului Public (ediția a II-a)
13-17 septembrie 2016, Chișinău

locaţii: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), Cafeneaua Guguță (Grădina Publică Ștefan cel Mare), Apartamentul Deschis / B68, Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Istorie și Filosofie / Departamentul Filosofie și Antropologie), Universitatea Tehnica din Moldova (Facultatea Urbanism și Arhitectură), Parcul Zaikin.

scurtă descriere: Zilele Spaţiului Public reprezintă un program de evenimente al căror scop este să ofere o platformă de discuţie şi acţiune în Spaţiul Public. Înţelegem că spaţiile deschise, inclusive, sunt cruciale pentru construcţia şi consolidarea unui oraş democratic în particular, şi a unei societăţi inclusive şi juste în general.

De asemenea, înţelegem că statutul public, deschis şi democratic al spaţiliilor publice sunt ameninţate. Comercializarea (impunerea spaţiilor publice să funcţioneze pentru profit), securizarea (creşterea supravegherii), impunerea forţei poliţieneşti (excluderea utilizatorilor şi a comportamentelor nedorite) sunt câteva dintre procesele ce afectează accesul şi calitatea spaţiilor publice.

Zilele Spaţiului Public au ca scop să adune împreună activişti, persoane responsabile de elaborarea politicilor, cetăţeni activi, intelectuali, arhitecţi şi publicul larg pentru a ridica gradul de conştientizare asupra unor subiecte ce vizează protecţia, democratizarea şi deschiderea spaţiilor publice, pentru a împărtăşi opinii şi reflecţii asupra transformărilor ce au loc în spaţiile publice, pentru a face schimb de practici, metode de organizare şi de acţiune colectivă, care asigură şi reproduc spaţiile publice democratice.

Programul ZSP2016 va consta dintr-o serie de evenimente şi activităţi:
– o conferinţă despre tema Bunurilor Comune în Oraş
– ateliere (despre campanii civice şi acţiuni colective, despre cartografiere)
– proiecţii de filme
– expoziţii de artă vizuală
– performance -uri
– tururi ghidate alternative ale oraşului
– o cafenea civică şi dezbateri publice
– un târg de iniţiative culturale

Programul primei ediţii a Zilelor Spaţiului Public poate văzut la acest link: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

Programul ZSP2016 este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Ministerului Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia, MItOst (TANDEM Ucraina) , Erasmus +

EN

SAVE THE DATE! Public Space Days (2nd edition)
September 13-17, 2016, Chisinau

locations: Zpace (The House of Gubernial Zemstva), Guguta Cafe (Stefan cel Mare Public Park), Flat Space / B68, State University of Moldova (History and Philosophy Faculty / Department of Philosophy and Anthropology), Technical University of Moldova (Urbanism and Architecture Department), Zaikin Park

short description: Public Space Days represents a series of events whose aim is to provide a platform of discussion and action for the Public Space. It is our understanding that inclusive, open public spaces are crucial for building and fostering a democratic city in particular, and an inclusive and just society in general.

It is also our understanding that the public, open and democratic character of public spaces in our cities is under threat. Commercialization (forcing public spaces to work for profit), securitization (increasing surveillance), policing (excluding undesirable users and behaviors) – are some of the process that affect the access and the quality of public spaces.

The Public Space Days aim to bring together activists, policy makers, artists, active citizens, scholars, architects and the general public in order to raise awareness on topics concerning protection, democratization and opening of public spaces, to share insights and reflections on the transformations of public spaces, to share practices, ways of organizing and collective action that foster and reproduce democratic public spaces.

The program of the Public Space Days 2016 will consist of a series of events and actions:
– a conference on the Common in the City
– workshops (on civic campaigns and collective action, on crowd-mapping)
– film screenings
– visual art exhibitions
– performances
– alternative guided tours of the city
– a civic café and sessions of public debates
– a fair of cultural initiatives etc.

The program of the 1st edition of Public Space Days can be seen at:
https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

The Public Space Days 2016 program is supported by European Culture Foundation as part of the Connected Actions for the Commons project: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally the project is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, MItOst (TANDEM Ukraine), Erasmus +