Zilele Spațiului Public 2018 – prezentarea proiectului / Дни Публичного Пространства 2018 – презентация проекта, 02.02.2018, 16:00

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Zilele Spațiului Public 2018 – prezentarea proiectului
2 februarie 2018, ora 16:00
Club #19
(str. 25 octombrie, 104, Tiraspol)

Asociația Oberliht din Chișinău în parteneriat cu centrul de informare legală Apriori anunță startul proiectului ”Zilele spațiului public 2018”. Proiectul include oportunități pentru artiști tineri de a face parte din:
— cercetarea asupra situațiilor de acces la cultură în cartierele din Tiraspol / Bender și Chișinău;
— atelier de lucru dedicat artei stradale cu Vladimir Turner, artistul street-art din Cehia;
— rezidența artistică pe timp de 30 zile;
— serie de evenimente culturale pe platforma B68 din Chișinău.
Noi vom discuta detaliile proiectului pe parcursul acestei întâlniri, organizatorii vor răspunde la întrebările tuturor doritorilor de a participa la proiect sau a celor interesați de el. Asociația ”Oberliht” de asemenea va prezenta propria experiența de organizarea și realizarea proiectelor culturale.

edițiile anterioare ale programului ZSP

Aceste proiect este realizat în cadrul Programului ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр

RU
– – – – –

Дни Публичного Пространства 2018 – презентация проекта
2 февраля 2018, 16:00
Клуб #19
 (ул. 25 Октября, 104, Тирасполь)

Ассоциация молодых художников «Оберлихт» из Кишинёва совместно с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC объявляет старт проекта «Дни общественного пространства 2018». В проект включены возможности для молодых художников и артистов поучаствовать в:
— исследовании доступа к культуре жителей районов Кишинёва, Тирасполя и Бендер;
— рабочей мастерской, шестидневном курсе стрит-арта от Владимира Турнера, художника уличного искусства из Чехии;
— арт-резиденции сроком на 30 дней;
— серии культурных мероприятий на площадке B68 в Кишинёве.
На встрече мы вместе обсудим детали проекта, организаторы ответят на вопросы желающих участвовать и тех, кому интересен этот проект. Ассоциация «Оберлихт» также расскажет о своём опыте организации и проведения культурных проектов.

Проект осуществляется в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s