APEL: Zilele Spațiului Public 2016 / ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ: Дни Публичного Пространства 2016

020_web

– – – читайте ниже на русском  – – –

RO
– – –

Zilele Spaţiului Public
13-17 septembrie 2016, Chișinău

Asociaţia Oberliht vă invită să participaţi la ediţia a II-a a Zilelor Spaţiului Public (ZSP), care oferă un cadru de discuție, sensibilizare și acțiuni pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public. Programul ZSP se va desfăşura între 13-17 septembrie 2016 la Chişinău.

Scopul Zilelor Spațiului Public este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, de a identifica transformările negative și pozitive ale spațiului public din ultimii ani (efectele automobilizării și comercializării, existența unui control politic și simbolic, cauzele excluziunii etc.), de a evalua impactul acestor transformări asupra calității spațiului public, de a reflecta asupra unor noi moduri de deschidere a spațiilor publice către cetățeni, de a contribui la constituirea unor spații publice democratice și inclusive.

Zilele Spaţiului Public 2016 vor include:
a) o conferinţă internațională dedicată temei Bunurilor Comune în Oraş
b) ateliere de campanii civice:
– organizare colectivă și desfășurarea unor campanii de advocacy
– crowdmapping (cartografierea colectivă a unor zone din oraș care reprezintă interes public)
c) un program cultural divers realizat în colaborare cu diferite inițiative culturale și civice:
– proiecţii de filme despre urbanism, mişcări civice şi spaţii publice
– expoziții de artă contemporană care problematizează modul în care sînt folosite spațiile pietonale
– intervenții artistice, arhitecturale și de alt ordin în spațiile publice din Chișinău
– evenimente muzicale
– tururi ale corupţiei în oraşul Chişinău
– o ediţie a Dialogurilor Urbane
etc.

În cadrul ZSP 2016 intenţionăm să organizăm evenimente în mai multe locaţii pentru a le scoate în evidenţă şi a le include într-un circuit cultural-civic. Avem în minte următoarele spaţii din Chișinău: Zpaţiu (Clădirea Zemstvei Guberniale), Cafeneaua Guguţă (Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt), Galeria Buncher (Blocul 3, FAP / AMTAP), Apartamentul Deschis (str. Bucureşti 68/1), Cocoșul Roșu, Teatrul Spălătorie, Scuarul Cehov, Universitatea de Stat, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (UTM), Parcul Zaikin, Colina Puşkin etc.

La această etapă vă invităm să participaţi în cadrul acestui eveniment.
Aşteptăm contribuţiile voastre sub forma unor:
– sugestii de program cultural, de exemplu: expoziţii, performance-uri, ateliere de instruire cu copii sau alte grupuri (activişti, artişti, arhitecţi, cetăţeni etc.);
– sugestii de alte evenimente (campanii, prezentări publice, dezbateri cu invitați pe marginea unor teme actuale, acțiune de amenajare etc.).

Despre ediţia I a Zilelor Spaţiului Public găsiţi mai multe detalii pe adresa: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

Aşteptăm comentariile, sugestiile şi recomandările voastre pînă la 15 iulie 2016 pe adresa: info(a)oberliht.com

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la 022 286317, 079910102

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

РУ
– – –

Дни Публичного Пространства
13-17 сентрября 2016, Кишинев

Ассоциация Oberliht приглашает желающих принять участие во 2-м выпуске Дней А
Публичного Пространства (ДПП), в рамках которых будут проходить обсуждения и различные мероприятия на тему демократизации, защиты и разширения публичного пространства. Событие пройдет с 13-17 сентрября 2016 года в Кишиневе.

Задачей ДПП является придать значимость городскому публичному пространству, подчеркнуть его важность для населения в качестве общедоступного блага – необходимой составляющей демократического общества. Также внимание будет заострено на позитивных и негативных преобразованиях публичного пространства за последние годы (автомобилизация, коммерциализация, политический и символьный контроль, захват и так далее); выявлении влияния этих изменений на качество публичного пространства; отражении некоторых новых методов открытия публичных площадок, а также на вкладе в создание демократических и открытых пространств.

В рамках Дней Публичного Пространства пройдут:
а) международная конференция, посвященная теме Общественных благ в городе;
b) мастеркласы:
– коллективная организация и проведения кампаний по адвокаси
– краудмэппинг (совместное картографирование определенных городских зон, представляющих общественный интерес)
с) культурная программа, осуществленная в сотрудничестве с различными гражданскими и творческими инициативами:
– кинопоказы на тему урбанизма, гражданских движений и общественных пространствах
– выставки современного искусства на тему использования пешеходных зон
– проведение творческих, архитектурных и других акций в публичных пространствах Кишинева
– музыкальные представления
– прогулки коррупции по Кишиневу
– проведение «Городских диалогов»

В рамках Дней Публичного Пространства 2016 мы постараемся провести как можно больше событий в различных точках, чтобы выявить их и включить в гражданско-общественную сеть. Мероприятия планируются в следующих местах г. Кишинэу: Zpațiu (Музей земства), кафе «Гугуцэ» (центральный парк им. Штефана чел Маре), галерея Buncher (Академия искусств), Открытая квартира (ул. Букурешть, 68/1), Кокошул Рошу, театр Spălătorie, сквер возле театра им. Чехова, Государственный университет, факультет Архитектуры и Градостроительства (ТУМ), парк им. Заикина, Пушкинская горка…

На данном этапе приглашаем вас принять участие в событии следующим образом:
– ждем предложений о проведении культурной программы: выставки, перформансы, творческие мастеркласы для детей, или других групп (активисты, архитекторы, исследователи…)
– предложения о проведении других мероприятий (кампаний, презентаций, дебатов с приглашенными на актуальные темы, действия по благоустройству определенных зон и так далее)

О 1-м выпуске Дней Публичного Пространства детали можно посмотреть здесь:
https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

Ждем ваших предложений и рекомендаций до 15 июля 2016 по адресу: info(a)oberliht.com

Для дополнительной информации обращаться по телефону: (022) 28-63-17, 079910102

Дни Публичного Пространства организованы в рамках проекта «Коллективное Действие для Общественного Блага» при поддержке Европейского Культурного Фонда: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Также проект поддержан Министерством культуры РМ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s