ANEXOMORFOZA – eveniment muzical / musical event, 9 octombrie 2015, ora 19:00

– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

ANEXOMORFOZA – eveniment muzical
9 octombrie 2015, ora 19:00 – 21:00
Apartamentul Deschis (str. București 68, Chișinău)

Un concept audio-vizual creat în cadrul proiectului muzical spontan “UR BANNED”

Iluziile urbane prind contur pe pereți în infraroșu, se materializează subtil în sunete de fier vechi importat și-apoi parcat alandala pe străzi pietonale, între picioarele gărbite ale trecătorilor gură-cască.
Mult-proslăvitul verde al urbei contrastează îndrăzneț cu gardomania celor mai proaspeți aborigeni, opțiune agreată de altfel și de cei mai vechi colocatori.
Metamorfoza continuă a spațiului comun e lesne de obervat chiar dacă ochii beneficiarilor nu se deschid dimineața.
Schimbarea la față a marelui oraș e privilegiul artei birocratice.
Ochii din cefele soacrelor și-au pierdut ascuțimea.Gropile însă n-au nevoie de grijă pentru a-și continua existența.

Acest eveniment este organizat în cadrul Zilelor Spațiului Public 2015 la Chișinău – un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare. Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

EN
– – – – –

ANEXOMORFOZA – musical event
Octomber 9 2015, 7 pm – 9 pm
Flat Space (str. Bucuresti 68, Chisinau)

A visual-audio concept created and premiered by the spontaneous musical project “UR BANNED”

Urban illusions fall into place on the walls through ultraviolet light, they subtly materialize through the sounds of imported old metal, which is then parked all over the pedestrian street, among the hasty feet of passing by loafers.
The glorified green color of the city boldly contrasts with the fence-mania of the most recently arrived dwellers, an option which is rejoiced by more established inhabitants.
The continuous common space metamorphosis is easy to be observed even if the eyes of the beneficiaries are not opened in the morning.
The Transfiguration of the big city is the privilege of the bureaucratic art.
The eyes on the back head of the mothers-in-law are not that sharp anymore. The wholes don’t need to be carefully maintained to keep existing.

This event is organized as part of the Days of Public Space 2015 in Chisinau – a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure. The PSD program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, the Culture Department of the Municipality of Chisinau, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s